3ª ZLM Toer: Henderson gana en Buchten

Greg Henderson. © ZLM

Greg Henderson. © ZLM

CLASIFICACIÓN 3ª ETAPA

1Greg HENDERSONNZLLTB384:30:26160*
2Tyler FARRARUSAGRS30+0110*
3André GREIPELGERLTB32+060*
4Michael VAN STAEYENBELTSV26+055
5Coen VERMELTFOORTNEDRIJ26+044
6Paul MARTENSGERBEL31+020*
7Kenny Robert VAN HUMMELNEDAND32+0
8Mike TEUNISSENNEDRDT22+0
9Roy JANSBELWGG24+0
10Wesley KREDERNEDWGG24+0
11Tim MERLIERBELSUN22+0
12Philippe GILBERTBELBMC32+0
13Gianni VERMEERSCHBELSUN22+0
14Gianni MEERSMANBELOPQ29+0
15Johim ARIESENNEDMET26+0
16Jesper ASSELMANNEDMET24+0
17Omar BERTAZZOITAAND25+0
18Tom VEELERSNEDGIA30+0
19Corne VAN KESSELNEDTFC23+0
20Steele VON HOFFAUSGRS27+0
21Jos VAN EMDENNEDBEL29+0
22Marcel KITTELGERGIA26+0
23Tijmen EISINGNEDMET23+0
24Robert WAGNERGERBEL31+0
25Sjoerd VAN GINNEKENNEDMET22+0
26Kevin PEETERSBELVGS27+0
27Thomas DEKKERNEDGRS30+0
28Tim WELLENSBELLTB23+0
29Wout VAN AERTBELVGS20+0
30Brian VAN GOETHEMNEDMET23+0
31Quinten HERMANSBELTFC19+7
32Dylan GROENEWEGENNEDRIJ21+7
33Bertjan LINDEMANNEDRDT25+7
34Zico WAEYTENSBELTSV23+7
35Rob RUIJGHNEDVGS28+7
36Tom VERMEERNEDCJP29+7
37Maarten TJALLINGIINEDBEL37+7
38Melvin BOSKAMPNEDKOG24+7
39Yves LAMPAERTBELTSV23+7
40Jarl SALOMEINBELTSV25+7
41Maurits LAMMERTINKNEDCJP24+7
42Samuel SANCHEZ GONZALEZESPBMC36+7
43Kevin PAUWELSBELSUN30+7
44Stijn STEELSBELTSV25+7
45Klaas LODEWYCKBELBMC26+7
46Alessandro PETACCHIITAOPQ40+7
47Bert DE BACKERBELGIA30+7
48Roy CURVERSNEDGIA35+7
49Jan GHYSELINCKBELWGG26+7
50Jim AERNOUTSBELSUN25+7
51Dylan VAN BAARLENEDGRS22+7
52Michael VANTHOURENHOUTBELSUN21+7
53Rick ZABELGERBMC21+7
54Julien VERMOTEBELOPQ25+7
55Nikolas MAESBELOPQ28+7
56Sam LENNERTZBELVGS24+7
57Bart WELLENSBELTFC36+7
58Christoph PFINGSTENGERRIJ27+7
59Dieter VANTHOURENHOUTBELSUN29+7
60Ivar SLIKNEDRDT21+7
61Albert TIMMERNEDGIA29+7
62Daan SOETEBELTFC20+7
63Berden DE VRIESNEDCJP25+7
64Gijs VAN HOECKEBELTSV23+7
65Sebastian LANDERDENBMC23+7
66Martijn TUSVELDNEDRDT21+7
67Björn LEUKEMANSBELWGG37+7
68Kobus HEREIJGERSNEDRIJ25+7
69Merijn KOREVAARNEDRDT20+7
70Tom MEEUSENBELTFC26+7
71Jarno GMELICHNEDMET25+7
72Timo ROOSENNEDRDT21+7
73Pieter VANSPEYBROUCKBELTSV27+7
74Jeroen MEIJERSNEDRDT21+7
75Robbert DE GREEFNEDKOG23+7
76Tim DE TROYERBELWGG24+7
77Arno VAN DER ZWETNEDKOG28+7
78Rick FLENSNEDBEL31+7
79Niels WUBBENNEDTFC26+7
80Thijs VAN AMERONGENNEDTFC28+7
81Raymond KREDERNEDGRS25+7
82Piotr HAVIKNEDRDT20+7
83Jean-Pierre DRUCKERLUXWGG28+7
84Dennis BAKKERNEDMET21+7
85Lars Ytting BAKDENLTB34+7
86Umberto ATZORINEDKOG26+7
87Joeri ADAMSBELVGS25+7
88Alphonse VERMOTEBELVGS24+7
89Jens DEBUSSCHEREBELLTB25+7
90Marcel SIEBERGGERLTB32+7
91Patrick VAN LEEUWENNEDCJP29+7
92Twan CASTELIJNSNEDKOG25+7
93Rens TE STROETNEDCJP25+7
94Yannick EIJSSENBELBMC25+7
95Jan-Willem VAN SCHIPNEDKOG20+7
96Johnny HOOGERLANDNEDAND31+7
97Adam HANSENAUSLTB33+7
98Sjoerd KOUWENHOVENNEDRIJ24+7
99Huub DUYNNEDRIJ30+7
100Gregory HABEAUXBELWGG32+7
101Sean DE BIEBELLTB23+7
102Petr VAKOCCZEOPQ22+7
103Guillaume VAN KEIRSBULCKBELOPQ23+7
104Nicola TESTIITAAND24+7
105Marco MINNAARDNEDWGG25+7
106Kenneth VAN BILSENBELTSV24+7
107STAN WIJKELNEDCJP19+7
108Andrew FENNGBROPQ24+7
109Ike GROENNEDRIJ22+7
110Steven LAMMERTINKNEDCJP21+7
111Tiziano DALL’ANTONIAITAAND31+29
112Toon AERTSBELTFC21+50
113Tom STAMSNIJDERNEDGIA29+1:02
114Andrea ZORDANITAAND22+1:02
115Jasper BOVENHUISNEDKOG23+1:11
116Robin CHAIGNEAUNEDKOG26+1:18
117Marco FRAPPORTIITAAND29+1:21
118Iljo KEISSEBELOPQ32+1:26
119Ronan VAN ZANDBEEKNEDRIJ26+1:38
120Tobias LUDVIGSSONSWEGIA23+1:38
121Marco BANDIERAITAAND30+2:15
122Ben HERMANSBELBMC28+0
123Cheng JICHNGIA27+2:41
124Dries HOLLANDERSBELMET28+2:41
DNFTheo BOSNEDBEL31
DNFGraeme BROWNAUSBEL35
DNFNick NUYENSBELGRS34
DNFKevin HULSMANSBELVGS36
DNFGeert VAN DER WEIJSTNEDCJP24
DNFVinnie BRAETBELSUN23
DNSSander CORDEELBELVGS27

GENERAL TRAS 3ª ETAPA

1Marcel KITTELGermanyGIA268:58:3880*
2Gianni MEERSMANBelgiumOPQ29+5
3Tyler FARRARUnited StatesGRS30+5
4Philippe GILBERTBelgiumBMC32+7
5Greg HENDERSONNew ZealandLTB38+9
6Brian VAN GOETHEMNetherlandsMET23+12
7Tim WELLENSBelgiumLTB23+12
8Jos VAN EMDENNetherlandsBEL29+13
9Thomas DEKKERNetherlandsGRS30+13
10Dylan VAN BAARLENetherlandsGRS22+17
11Albert TIMMERNetherlandsGIA29+17
12André GREIPELGermanyLTB32+17
13Paul MARTENSGermanyBEL31+19
14Christoph PFINGSTENGermanyRIJ27+22
15Jesper ASSELMANNetherlandsMET24+23
16Wout VAN AERTBelgiumVGS20+23
17Maarten TJALLINGIINetherlandsBEL37+24
18Tom VEELERSNetherlandsGIA30+26
19Julien VERMOTEBelgiumOPQ25+26
20Yves LAMPAERTBelgiumTSV23+27
21Tijmen EISINGNetherlandsMET23+28
22Rob RUIJGHNetherlandsVGS28+28
23Maurits LAMMERTINKNetherlandsCJP24+30
24Martijn TUSVELDNetherlandsRDT21+31
25Gijs VAN HOECKEBelgiumTSV23+32
26Roy JANSBelgiumWGG24+33
27Jean-Pierre DRUCKERLuxembourgWGG28+34
28Zico WAEYTENSBelgiumTSV23+36
29Ben HERMANSBelgiumBMC28+36
30Samuel SANCHEZ GONZALEZSpainBMC36+37
31Tim MERLIERBelgiumSUN22+37
32Jens DEBUSSCHEREBelgiumLTB25+37
33Andrew FENNGreat BritainOPQ24+38
34Merijn KOREVAARNetherlandsRDT20+38
35Stijn STEELSBelgiumTSV25+38
36Nikolas MAESBelgiumOPQ28+40
37Steven LAMMERTINKNetherlandsCJP21+40
38Klaas LODEWYCKBelgiumBMC26+40
39Gianni VERMEERSCHBelgiumSUN22+41
40Coen VERMELTFOORTNetherlandsRIJ26+41
41Mike TEUNISSENNetherlandsRDT22+42
42Tom VERMEERNetherlandsCJP29+44
43Sjoerd VAN GINNEKENNetherlandsMET22+44
44Joeri ADAMSBelgiumVGS25+44
45Alessandro PETACCHIItalyOPQ40+44
46Ivar SLIKNetherlandsRDT21+44
47Wesley KREDERNetherlandsWGG24+45
48Bertjan LINDEMANNetherlandsRDT25+45
49Raymond KREDERNetherlandsGRS25+47
50Sean DE BIEBelgiumLTB23+51
51Steele VON HOFFAustraliaGRS27+51
52Petr VAKOCCzech RepublicOPQ22+51
53Berden DE VRIESNetherlandsCJP25+52
54Arno VAN DER ZWETNetherlandsKOG28+52
55Jarno GMELICHNetherlandsMET25+53
56Kenny Robert VAN HUMMELNetherlandsAND32+53
57Michael VAN STAEYENBelgiumTSV26+54
58Jan GHYSELINCKBelgiumWGG26+55
59Robert WAGNERGermanyBEL31+56
60Tim DE TROYERBelgiumWGG24+58
61Guillaume VAN KEIRSBULCKBelgiumOPQ23+58
62Yannick EIJSSENBelgiumBMC25+58
63Huub DUYNNetherlandsRIJ30+59
64Dylan GROENEWEGENNetherlandsRIJ21+59
65Lars Ytting BAKDenmarkLTB34+1:00
66Kobus HEREIJGERSNetherlandsRIJ25+1:00
67Timo ROOSENNetherlandsRDT21+1:01
68Jarl SALOMEINBelgiumTSV25+1:03
69Dieter VANTHOURENHOUTBelgiumSUN29+1:03
70Jim AERNOUTSBelgiumSUN25+1:05
71Rick ZABELGermanyBMC21+1:06
72Adam HANSENAustraliaLTB33+1:06
73Pieter VANSPEYBROUCKBelgiumTSV27+1:08
74Rick FLENSNetherlandsBEL31+1:11
75Nicola TESTIItalyAND24+1:11
76Sam LENNERTZBelgiumVGS24+1:11
77Jan-Willem VAN SCHIPNetherlandsKOG20+1:11
78Björn LEUKEMANSBelgiumWGG37+1:11
79Robbert DE GREEFNetherlandsKOG23+1:13
80Thijs VAN AMERONGENNetherlandsTFC28+1:14
81Marco MINNAARDNetherlandsWGG25+1:16
82Piotr HAVIKNetherlandsRDT20+1:17
83Johim ARIESENNetherlandsMET26+1:17
84Sebastian LANDERDenmarkBMC23+1:18
85Dennis BAKKERNetherlandsMET21+1:20
86Corne VAN KESSELNetherlandsTFC23+1:20
87Johnny HOOGERLANDNetherlandsAND31+1:22
88Bert DE BACKERBelgiumGIA30+1:22
89Quinten HERMANSBelgiumTFC19+1:23
90Jeroen MEIJERSNetherlandsRDT21+1:24
91Kevin PEETERSBelgiumVGS27+1:25
92Michael VANTHOURENHOUTBelgiumSUN21+1:26
93Roy CURVERSNetherlandsGIA35+1:29
94Tom MEEUSENBelgiumTFC26+1:31
95Melvin BOSKAMPNetherlandsKOG24+1:31
96Niels WUBBENNetherlandsTFC26+1:32
97Kevin PAUWELSBelgiumSUN30+1:34
98Umberto ATZORINetherlandsKOG26+1:35
99Bart WELLENSBelgiumTFC36+1:37
100Gregory HABEAUXBelgiumWGG32+1:44
101Tiziano DALL’ANTONIAItalyAND31+1:44
102Rens TE STROETNetherlandsCJP25+1:50
103Twan CASTELIJNSNetherlandsKOG25+1:52
104Toon AERTSBelgiumTFC21+1:55
105Daan SOETEBelgiumTFC20+1:59
106Sjoerd KOUWENHOVENNetherlandsRIJ24+2:00
107Tom STAMSNIJDERNetherlandsGIA29+2:04
108Marcel SIEBERGGermanyLTB32+2:06
109STAN WIJKELNetherlandsCJP19+2:19
110Andrea ZORDANItalyAND22+2:24
111Iljo KEISSEBelgiumOPQ32+2:28
112Tobias LUDVIGSSONSwedenGIA23+2:34
113Alphonse VERMOTEBelgiumVGS24+2:35
114Ronan VAN ZANDBEEKNetherlandsRIJ26+2:38
115Omar BERTAZZOItalyAND25+2:50
116Patrick VAN LEEUWENNetherlandsCJP29+2:53
117Robin CHAIGNEAUNetherlandsKOG26+3:09
118Dries HOLLANDERSBelgiumMET28+3:50
119Ike GROENNetherlandsRIJ22+4:24
120Kenneth VAN BILSENBelgiumTSV24+4:41
121Marco FRAPPORTIItalyAND29+5:12
122Jasper BOVENHUISNetherlandsKOG23+5:27
123Marco BANDIERAItalyAND30+6:16
124Cheng JIChinaGIA27+6:48

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*