Cataluña: Medidas anti COVID-19 para el ciclismo

© FCC

Comunicat: actualització sobre les restriccions (15/03/2021)

El Govern de la Generalitat de Catalunya va publicar el passat 12 de març al DOGC la Resolució SLT/716/2021, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, i que afecten a la pràctica esportiva i que tindran vigència fins a nova ordre, amb el 15 de març com a primera data.
 
Per les seves afectacions a la pràctica de l’esport, es destaquen les següents mesures:

 • El perímetre de mobilitat per a la pràctica esportiva es limita al territori de Catalunya, podent sortir de la comarca pròpia sempre que sigui amb la bombolla de convivència i mantenint les mesures que fan referència a les reunions i trobades de caràcter social i familiar.
 • Autorització per entrenaments i participació en proves professionals, estatals o internacionals:  es permeten els desplaçaments dins del territori de Catalunya per prendre part en les competicions autoritzades a Catalunya o per assistir a entrenaments per preparar aquestes proves, per la qual cosa l’esportista haurà d’acreditar que participa o competeix en alguna de les competicions habilitades.
 • Els equipments esportius a l’aire lliure, com les escoles de ciclisme, poden obrir al 50% d’aforament, amb control d’accés, i aplicant sempre les mesures bàsiques contra el Covid.
 • Pel que fa a les competicions, s’autoritza el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s’hauran de desenvolupar d’acord amb el que preveu el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya. Això inclou les competicions de caràcter federat, escolar i d’altres tipologies. A més, es permet la presència de públic en instal·lacions i equipaments a l’aire lliure, amb subjecció a l’aforament del 50% de l’autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones, mantenint sempre les normatives i protocols bàsics (distància, mascareta). Pel que fa a les competicions federades en ciclisme, serà imprescindible l’aplicació del Protocol Covid de cada modalitat aprovat pel Procicat.

La Federació Catalana de Ciclisme continua demanant sentit comú i responsabilitat davant la pràctica esportiva, minimitzant riscos i no allargant les sortides més del necessari, i complint escrupolosament les mesures decretades per les autoritats competents. No oblidem que seguim lluitant contra una pandèmia molt seriosa.

Documents d’interès:

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya va publicar el darrer dia 4 de gener al DOGC 8309  la Resolució SLT/1/2021  per la qual «es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya«, que afecten a la pràctica esportiva i que tindran vigència fins el proper 18 de gener.
 
Per les seves afectacions a la pràctica de l’esport, es destaquen les següents mesures:

 • El perímetre de mobilitat per a la pràctica esportiva es limita al terme municipal de residència i limítrofs, de forma individual o en grups màxims de 6 persones. Es segueix mantenint la limitació a la mobilitat entre les 22h i les 6h de dilluns a diumenge.
 • Autorització per entrenaments i participació en proves professionals, estatals o internacionals:  excepcionalment es permetrà el desplaçament per activitats esportives autoritzades de caràcter nacional o internacional. Els esportistes professionals (és a dir, amb existència d’una relació laboral o contractual amb l’entitat esportiva o anàlogues), així com els esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment, els assimilats a nivell de l’Estat espanyol, les persones encarregades de desenvolupar funcions tècniques o essencials (entrenadors/es) en les sessions d’entrenament, i el personal encarregat de desenvolupar les tasques de manteniment, vigilància, serveis essencials a la instal·lació, podran desplaçar-se per anar o tornar del seu lloc de treball (entrenament o competició) sobrepassant la limitació horària de mobilitat nocturna. Aquests col·lectius hauran d’acreditar-ho mitjançant el corresponent certificat o la declaració autoresponsable juntament amb la documentació acreditativa que així ho justifiqui.
 • Seguint amb la línia anterior, existeix autorització per a les activitats en Centres de Tecnificació.
 • Com a novetat, queden suspeses les activitats extraescolars infantils i juvenils fora del centre escolar. Amb tot, les escoles de ciclisme poden seguir amb la seva activitat aplicant les restriccions d’aforament i de grups màxims (6 persones, incloient monitor/a) que pertoquen.

La Federació Catalana de Ciclisme continua demanant sentit comú i responsabilitat davant la pràctica esportiva, minimitzant riscos i no allargant les sortides més del necessari, i complint escrupolosament les mesures decretades per les autoritats competents. No oblidem que seguim lluitant contra una pandèmia molt seriosa.

Documents d’interès:

 

4 gener

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquest cap de setmana al DOGC la resolució SLT/3354/2020 de 19 de desembre per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya, que afecten a la pràctica esportiva i que tindran una vigència -a priori- fins al proper 11 de gener.

Pel que fa al ciclisme les mesures i restriccions que cal tenir en compte són les següents:

Limitació a la mobilitat: queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adeqüadament justificats. Addicionalment, durant el temps de vigència de l’esmentada mesura de restricció, la limitació de mobilitat serà comarcal de dilluns a diumenge. Per tant, els/les esportistes només podran desenvolupar la pràctica esportiva o entrenaments en la comarca de residència, de forma individual o en grups de màxim 6 persones.

Desplaçaments per activitats esportives i esdeveniments esportius professionals, estatals i internacionals: excepcionalment es permetrà el desplaçament per activitats esportives autoritzades de caràcter nacional o internacional. Els esportistes professionals (és a dir, amb existència d’una relació laboral o contractual amb l’entitat esportiva o anàlogues), així com els esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment, els assimilats a nivell de l’Estat espanyol, les persones encarregades de desenvolupar funcions tècniques o essencials (entrenadors/es) en les sessions d’entrenament, i el personal encarregat de desenvolupar les tasques de manteniment, vigilància, serveis essencials a la instal·lació, podran desplaçar-se per anar o tornar del seu lloc de treball (entrenament o competició) sobrepassant la limitació horària de mobilitat nocturna. Aquests col·lectius hauran d’acreditar-ho mitjançant el corresponent certificat o la declaració autoresponsable juntament amb la documentació acreditativa que així ho justifiqui.

Activitat de les Escoles de Ciclisme: les escoles de ciclisme seguiran amb les mateuixes mesures que ja tenien, és a dir, aforament del 50% en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure i amb control d’accés, i el 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats i amb cita prèvia, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent. A més, els vestidors no es podran utilitzar i caldrà que estiguin tancades com a màxim a les 21h. Els Centres de Tecnificació i rendiment esportius, i les instal·lacions que hagin d’acollir esdeveniments estatals o internacionals, sí que podran realitzar la seva activitat amb les mesures pertinents i sense públic. Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats.

Suspensió d’activitats competitives o d’oci: continuen suspeses totes les proves de caràcter autonòmic, competitives o d’oci, afectades durant la vigència d’aquestes restriccions. Només es podran dur a terme competicions de caràcter nacional o internacional, però s’hauran de celebrar sense públic.

La Federació Catalana de Ciclisme continua demanant sentit comú i responsabilitat davant la pràctica esportiva, minimitzant riscos i no allargant les sortides més del necessari, i complint escrupolosament les mesures decretades per les autoritats competents. No oblidem que seguim lluitant contra una pandèmia molt seriosa.

Documents d’interés
FAQS Secretaria General de l’Esport, 21 de desembre
Resolució SLT/3354/2020 de 19 de desembre

 

21 noviembre

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquest dissabte 21/11/20 al DOGC la Resolució SLT/2983/2020 de 21 de novembre per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya, que afecten a la pràctica esportiva i que tindran una vigència -a priori- de 15 dies (del 23 de novembre al 7 de desembre, inclosos).

Pel que fa al nostre esport les mesures i restriccions que cal tenir en compte són les següents:

Limitació a la mobilitat: queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adeqüadament justificats. Addicionalment, durant el temps de vigència de l’esmentada mesura de restricció, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada terme municipal. Els ciclistes federats podran fer esport de forma individual o amb grups de màxim 6 persones en el municipi propi i els limítrofs en aquests dies de cap de setmana. Els ciclistes no federats podran fer esport amb grups de màxim 6 persones en el municipi propi, i de forma individual en municipis limítrofs. Durant la setmana (dilluns a partir de les 06h i fins divendres fins les 06h) segueixen sent d’aplicació les restriccions que hi havia fins ara en mobilitat, sumant-hi la impossibilitat de sortir de Catalunya.

Desplaçaments per activitats esportives i esdeveniments esportius professionals, estatals i internacionals: excepcionalment es permetrà el desplaçament per activitats esportives autoritzades de caràcter nacional o internacional. Els esportistes professionals (és a dir, amb existència d’una relació laboral o contractual amb l’entitat esportiva o anàlogues), així com els esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment, els assimilats a nivell de l’Estat espanyol, les persones encarregades de desenvolupar funcions tècniques o essencials (entrenadors/es) en les sessions d’entrenament, i el personal encarregat de desenvolupar les tasques de manteniment, vigilància, serveis essencials a la instal·lació, podran desplaçar-se per anar o tornar del seu lloc de treball (entrenament o competició) sobrepassant la limitació horària de mobilitat nocturna. Aquests col·lectius hauran d’acreditar-ho mitjançant el corresponent certificat o la declaració autoresponsable juntament amb la documentació acreditativa que així ho justifiqui.

Activitat de les Escoles de Ciclisme: les escoles de ciclisme podran tornar a obrir sense superar l’aforament autoritzat: el 50% en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure i amb control d’accés, i el 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats i amb cita prèvia, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent. A més, els vestidors no es podran utilitzar i caldrà que estiguin tancades com a màxim a les 21h. Els Centres de Tecnificació i rendiment esportius, i les instal·lacions que hagin d’acollir esdeveniments estatals o internacionals, sí que podran realitzar la seva activitat amb les mesures pertinents i sense públic. Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats.

Suspensió d’activitats competitives o d’oci: queden suspeses totes les proves de caràcter autonòmic, competitives o d’oci, afectades durant la vigència d’aquestes restriccions. Només es podran dur a terme competicions de caràcter nacional o internacional, però s’hauran de celebrar sense públic.

La Federació Catalana de Ciclisme continua demanant sentit comú i responsabilitat davant la pràctica esportiva, minimitzant riscos i no allargant les sortides més del necessari, i complint escrupolosament les mesures decretades per les autoritats competents. No oblidem que seguim lluitant contra una pandèmia molt seriosa.

Documents d’interés
DOGC – Resolució SLT/2983/2020
Resum mesures Tram 1 UFEC
FAQS Secretaria General de l’Esport

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquest divendres 30/10/2020 al DOGC la resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, i que afecten la pràctica esportiva -i al ciclisme- i que tindran una vigència de 15 dies (del 30 d’octubre al 13 de novembre, inclòs)

Pel que fa al nostre esport, les mesures i restriccions que cal tenir en compte són les següents:

Limitació a la mobilitat: queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adequadament justificats. Addicionalment, durant el temps de vigència de l’esmentada mesura de restricció, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada terme municipal. Els ciclistes, independentment de si estan o no federats, podran fer esport de forma individual en el municipi propi i els limítrofs en aquests dies de cap de setmana. Durant la setmana (dilluns a partir de les 06h i fins divendres fins les 06h) segueixen sent d’aplicació les restriccions que hi havia fins ara en mobilitat, sumant-hi la impossibilitat de sortir de Catalunya, i fent esport de forma individual.

Desplaçaments per activitats esportives i esdeveniments esportius professionals, estatals i internacionals: excepcionalment es permetrà el desplaçament per activitats esportives autoritzades de caràcter nacional o internacional. Els esportistes professionals (quan existeix una relació laboral o contractual amb l’entitat esportiva o anàloga), els esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment i els assimilats a nivell de l’Estat espanyol es poden desplaçar per anar a exercir la seva activitat i hauran de dur el certificat autoresponsable.

Suspensió d’activitat de les Escoles de Ciclisme: les escoles de ciclisme, així com totes les activitats extraescolars fora del recinte escolar, hauran de suspendre tota l’activitat mentre durin aquestes restriccions. Els Centres de Tecnificació i rendiment esportius, i les instal·lacions que hagin d’acollir esdeveniments estatals o internacionals, sí que podran realitzar la seva activitat amb les mesures pertinents i sense públic.

Suspensió d’activitats competitives o d’oci: queden suspeses totes les proves de caràcter autonòmic, competitives o d’oci, afectades durant la vigència d’aquestes restriccions. En concret, del calendari català federatiu això afectaria als següents esdeveniments:

 • 31/10 – CX Les Franqueses
 • 07/11 – Camí dels Monjos Gravel Ride
 • 08/11 – Marxa Selènika BTT
 • 08/11 – Raiers Enduro BTT
 • 08/11 – CX Sant Joan Despí

A més, també s’ha anul·lat la resta d’esdeveniments del calendari de la Copa Catalana de Ciclocròs del mes de novembre.

La Federació Catalana de Ciclisme continua demanant sentit comú i responsabilitat davant la pràctica esportiva, minimitzant riscos i no allargant les sortides més del necessari, i complint escrupolosament les mesures decretades per les autoritats competents. No oblidem que seguim lluitant contra una pandèmia molt seriosa.

Documents d’interés
Comunicat SGEAF
DOGC – Resolució SLT/2700/2020

Junta de la Federació Catalana de Ciclisme 

 

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*