Catalunya: Calendari adaptat a la situació actual Covid-19

Logotipo oficial © FCC

Davant de la incertesa provocada per la crisis sanitària arrel del Covid-19, i tenint en compte la situació actual del país amb un estat d’alarma decretat i confinament que es perllongarà fins, com a mínim, l’11 d’abril, us fem a mans de les decisions preses per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Ciclisme respecte el nostre calendari oficial de totes les modalitats, amb l’objectiu de disposar d’un nou calendari adaptat a la situació:

 • Tenint en compte la situació actual, la FCC ha decidit, de forma preventiva, suspendre totes les proves programades en el calendari fins al diumenge 10 de maig, inclòs

 • La FCC ha decidit establir una ampliació de calendari de competició, especialment adreçat a proves de BTT i carretera, que finalitzarà el diumenge 29 de novembre, inclòs.

 • Totes les proves suspeses en aquest període (fins al 10 de maig) tindran l’opció d’un canvi de data amb condicions:

  • Tindran prioritat de data els Campionats de Catalunya.

  • Les proves programades en el mes de setembre estan protegides tenint en compte la data original ja sol·licitada.

  • Com a norma general, per carretera i BTT es podran sol·licitar noves dates a partir del dissabte 3 d’octubre.

 • Per les proves ajornades, es tindràn en compte els avals o drets federatius satisfets en el període d’inscripció del 2020 i en el cas de suspensió sense ajornament, la FCC en farà una reserva per la temporada 2021, respectant les dates originals i aportacions satisfetes per l’organitzador.

 • La sol·licitud pel canvi de dates haurà de ser validada pel coordinador de la modalitat i el Delegat Territorial.

De qualsevol manera, seguirem amb atenció les decisions preses per les autoritats competents els propers dies, així com l’evolució de la situació a Catalunya. Així mateix, seguim en contacte amb la RFEC i la resta de Federacions.
Demanem de nou al col·lectiu ciclista seguir al peu de la lletra totes les indicacions donades, limitar les sortides de casa a les imprescindibles i no utilitzar la bicicleta per oci en cap cas.

Barcelona, 24 de març 2020

ESPAÑOL

Ante la incertidumbre provocada por la crisis sanitaria raíz del Covid-19, y teniendo en cuenta la situación actual del país con un estado de alarma decretado y confinamiento que se prolongará hasta, como mínimo, el 11 de abril, os hacemos en manos de las decisiones tomadas por la Junta Directiva de la Federación Catalana de Ciclismo respecto nuestro calendario oficial de todas las modalidades, con el objetivo de disponer de un nuevo calendario adaptado a la situación:

Teniendo en cuenta la situación actual, la FCC ha decidido, de forma preventiva, suspender todas las pruebas programadas en el calendario hasta el domingo 10 de mayo, incluido.

La FCC ha decidido establecer una ampliación de calendario de competición, especialmente dirigido a pruebas de BTT y carretera, que finalizará el domingo 29 de noviembre, incluido.

Todas las pruebas suspendidas en este periodo (hasta el 10 de mayo) tendrán la opción de un cambio de fecha con condiciones:

Tendrán prioridad de fecha los Campeonatos de Cataluña.

Las pruebas programadas en el mes de septiembre están protegidas teniendo en cuenta la fecha original ya solicitada.

Como norma general, por carretera y BTT se podrán solicitar nuevas fechas a partir del sábado 3 de octubre.

Para las pruebas aplazadas, se tendrán en cuenta los avales o derechos federativos satisfechos en el período de inscripción de 2020 y en el caso de suspensión sin aplazamiento, la FCC hará una reserva para la temporada 2021, respetando las fechas originales y aportaciones satisfechas por el organizador.

La solicitud por el cambio de fechas deberá ser validada por el coordinador de la modalidad y el Delegado Territorial.

De cualquier manera, seguiremos con atención las decisiones tomadas por las autoridades competentes los próximos días, así como la evolución de la situación en Cataluña. Asimismo, seguimos en contacto con la RFEC y el resto de Federaciones.

Pedimos de nuevo al colectivo ciclista seguir al pie de la letra todas las indicaciones dadas, limitar las salidas de casa a las imprescindibles y no utilizar la bicicleta para ocio en ningún caso.

Barcelona, ​​24 de marzo 2020

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*